Serbian flag English flag Hungarian flag
Hívjon minket: +381 24 670 970

Vajdasági zsidó hitközségek

Home / Vajdasági zsidó hitközségek

Zsidó hitközségek Vajdaságban

Vajdaság legősibb zsidó vonatkozású emlékei a téglába karcolt čelarevói (Dunacséb) menórák (hétágú gyertyatartók). A leletek a 8. század végéről vagy a 9. század elejéről származnak, egy északi, mongol rasszjellegű népesség – feltehetően judaizáló avarok – hagyományozták őket ránk. E leletek adtak okot a kazárok pannóniai jelenlétének feltételezésére is.

Vajdaságban a Közép-Európából érkező askenázi zsidók telepedtek meg. Anyagi és szellemi kultúrájuk ötvözete az ősi zsidó hagyományoknak és a német, magyar, lengyel. orosz-ukrán folklórelemeknek.

Letelepedésük bizonyos ellenállásba ütközött. A zsidóellenességnek igen régi és mély gyökerei vannak az európai keresztény kultúrában. Már a római és bizánci birodalomban zsidóellenes törvényeket hoztak: a nikaiai zsinaton (325), vagy a laodikaiai zsinaton (343–380), illetve II.Theodósziusz császár (408–450) és I. Jusztiniánusz császár (527–565); a Corpus iuris civilis és a novellák ilyen rendelkezéseket tükröznek.

A történelmi Magyarországon 1867-ben a zsidókat kiegyenlítették a polgári jogaikban a keresztény lakossággal és ezzel kezdődött meg a felszabadulásuk: az emancipáció.

A legnépesebb vajdasági zsidó hitközség a szabadkai volt. Az újvidéki követte. A második világháború előtti jugoszláviai 105 zsidó hitközsége közül 27 volt Vajdaságban (ay otodoxokat nem számítva).

.
Sinagoga1[1].

.

Szabadka

(A részletek megtekitérére klikkeljen a képre vagy címre)

.

.
Újvidék zsinagóga 3.

.

Újvidék

(A részletek megtekitérére klikkeljen a képre vagy címre)

.

.

Nagybecskerek-zsinagóga-2

.

.

Nagybecskerek

(A részletek megtekitérére klikkeljen a képre vagy címre)

.

.

.SOMBORSKA SINAGOGA

.

Zombor

(A részletek megtekitérére klikkeljen a képre vagy címre)

.

.

Ada

Törökbecse   PDF

Bezdán   PDF