Memento 1944–2018

A topolyai zsidó temetőben a holokauszt áldozataira emlékezte

A topolyai zsidók deportálásának hetvennegyedik évfordulója alkalmából vasárnap megemlékezést tartottak a topolyai zsidó temetőben. A szervezők nevében elsőként Gazsó Hargita, a Film-Múzeum Civil Szervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

– Az volt az ötletünk, hogy minden évben emlékezzünk meg egy olyan topolyai vagy községbeli szülöttről, aki 1944-ben nem jött vissza. A mai napon Havas Emil íróra, ügyvédre, irodalmi szerkesztőre emlékezünk. Csáth Gézával és Munk Artúrral közös A repülő Vucsidol című tárcaregénye 1906-ban folytatásokban jelent meg a Bácskai Hírlapban. 1919-től ugyanennek a lapnak a felelős szerkesztője. Havas Emil a megszállás alatt Németországba került, és onnan sohasem tért vissza.

Noa Levi, az izraeli nagykövetség belgrádi konzulja meghatottan fordult az egybegyűltekhez:

– A holokauszt a legborzalmasabb esemény az újabb kori történelmünkben. A szerbiai zsidók mintegy nyolcvankilenc százaléka vesztette életét ez alatt az időszak alatt. Valójában Szerbia volt az első ország Európában, amely megkapta a „Judenfrei” jelzőt, vagyis zsidómentes volt. Mint zsidó, mint izraeli és mint harmadik generációs holokauszt-túlélő, az a kötelességem, hogy ne hagyjam megismétlődni ugyanezt a zsidókkal vagy más népekkel szemben – mondta a konzul, majd megköszönte a Film-Múzeum Civil Szervezetnek, valamint az egybegyűlteknek, hogy időről időre megemlékeznek a holokauszt áldozatairól, és ápolják a topolyai zsidóság emlékét.

Pejin Attila történész, a Zentai Városi Múzeum vezetője is szólt az egybegyűltekhez, majd Kovács Róbert, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének képviseletében elmondta:

– Az élők feladata, hogy eltemessék a halottakat, de a topolyai áldozatoknak mindez nem adatott meg. A megemlékezések alkalmával ígéretet teszünk magunknak, hogy ez többé nem fordulhat elő.

Adam Vlado, az izraeli polgárok nevében szintén megköszönte Kocsis Antal és a Film-Múzeum Civil Szervezet áldozatos munkáját, amivel igyekeznek megőrizni a topolyai zsidó közösség emlékét. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki Kislinder Gábor, Topolya község elnökének is, aki támogatja a civil szervezet munkáját.

Főtisztelendő Fazekas Ferenc Tisza menti főesperes a 121. zsoltárral emlékezett meg a holokauszt áldozatairól.

Miután Kovács Róbert elmondta a kaddist az áldozatokért, az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait a temető bejáratánál állított emlékműnél. Az emlékezés falánál Izrael polgárai nevében Adam Vlado, Izrael belgrádi nagykövetségének nevében Noa Levi konzul asszony, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében Kovács Róbert, az Újvidéki Zsidó Hitközség nevében Mirko Adam elnök, Kovács Dániel pedig a Szabadkai Zsidó Hitközség nevében koszorúzott. A Lederer család emlékére Kumić Aleksa és fiai, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Náray Éva kulturális tanácsos, Topolya község nevében Saša Srdić, a községi képviselő-testület elnöke és Ivanics Zoltán tanácstag, a topolyai helyi közösség nevében Mirić Námesztovszki Kornélia, a topolyai Film-Múzeum Civil Szervezet nevében Gazsó Hargita és Kocsis Antal koszorúzott. A megemlékezés után a résztvevők megtekintették Topolya Község Múzeumában a szabadkai zsidó származású író-orvos, Munk Artúr munkásságáról készült, a hétvégén megnyílt kiállítást.

A topolyai megemlékezésre tizenhatodik alkalommal került sor.