Zájin Ádár

Rabbi Yehoshua Kaminetzky ZÁJIN ÁDÁR kapcsán Mózesnek szentelt előadásával emlékezett meg a Szabadkai Zsidó Hitközség nagy tanítónkról, Móse Rábénuról 2018. február 22-én.

Zájin Ádár, Ádár hónap hetedike Mózes születésének és halálának évfordulója. Ezt onnan tudjuk, hogy a „nagy tanítómester” halálának pontos napját kiszámíthatjuk a Biblia (Mózes 4. és 5. könyve) alapján, márpedig ő azt mondja közvetlenül halála előtt: „százhúsz éves vagyok ma” — ha ezt szószerint vesszük, úgy kell értenünk, hogy ugyanezen a napon született is.